Sytse, van Drs. S.T.Tjallingii, NLP, BHV, Angst, Boosheid, Respect, Neuro Lingu´stisch Programmeren, co-counselen, co-counselling, Dror, NLP, zintuigen, zelfvertrouwen, Sytse, Marlies Tjallingii, Ruzieleerschool, Conflict, Geweldloze communicatie, Quakers, Hogeschool Windesheim

 

 

 

 

NLP-cursussen "Je ongekende vermogens"

     Basiscursus NLP bij de Volksuniversiteit Zwolle

    Vervolgcursussen bij de Volksuniversiteit Zwolle

    NLP zomerweek in Zuid-Limburg

     NLP voor Bedrijfs Hulp Verleners

NLP-thema's:

     Laat 'OMA' thuis en neem je 'GIDS' mee.  

     Hoe vergroot ik mijn (zelf)vertrouwen?

     Hoe maak ik mijn angst functioneel?

     'Je' gebruiken als ik mijzelf bedoel?

     Hoe laat ik los wat ik niet nodig heb?

     Hoe voel ik de kracht van het ouder worden?

     De kaart is niet het gebied!

    Geluksdag voor gevorderden in NLP

    Dromendag voor gevorderden in NLP

NLP-testjes

     Neem je het stuur van je levensbus in handen?

    Test hoe goed je de vooronderstellingen van NLP kent.

Meer over NLP

     Artikelen over NLP

     NLP-Diploma's van Sytse

     Ervaringen van cursisten

. S.T.Tjallingii, Neuro Lingu´stisch Programmeren, co-counselen, co-counselling, Dror, NLP, zintuigen, Sytse, Marlies Tjallingii, Ruzieleerschool, Conflict, Geweldloze communicatie, Quakers, Hogeschool Windesheim

Heb je wel eens minder positieve gedachten over jezelf?

Zie je wel eens op tegen een belangrijk gesprek?

Zou je willen leren om nog meer te focussen op versterkende gedachten?

Zou je willen leren om nog beter een gesprek te voeren in je werk, thuis, club, vrije tijd?

Zou je willen weten hoe je je eigen succes kan vergroten?


Je hebt veel meer mogelijkheden dan je jezelf wellicht realiseert. Je hebt vele ongekende vermogens!

Met NLP leer je deze vermogens kennen en te gebruiken.

 

              

Wat is NLP?

NLP is een methodiek waarmee mensen zichzelf kunnen veranderen.
NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder de structuur van communicatie en verandering. Zij vonden dat taal, neuropsychologie en cybernetica hierin de basis vormen. Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren. Sindsdien is NLP sterk vernieuwd. Op het ogenblik zijn er alleen in Nederland al meer dan 200 instituten die NLP trainingen geven.

Wat betekent NLP?

Neurologisch: Alles wat we meemaken wordt via onze zintuigen en onze zenuwen (neuronen) naar het centrale zenuwstelsel getransporteerd en opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaken in ons leven is al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen "IK". De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in het 'nu'. Gedrag bestaat uit woorden, tonen en lichaamshoudingen. Soms willen we ons liever iets anders gedragen dan we feitelijk doen. De effectiviteit van ons gedrag is essentieel in ons leven. We ontmoeten elkaar met dit gedrag. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.


Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal (lingua = tong of taal). Het lichaam heeft ook zijn taal dit zijn houdingen, gebaren, toonhoogtes, gezichtsuitdrukking en ander non-verbaal gedrag.


Programmeren: Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of veranderen. We hebben invloed op ons eigen gedrag en dus ook op dat van anderen.

Wat kun je met NLP?
o   Je versterkende gedachten kiezen.
o   Beter en sneller jezelf en anderen beïnvloeden
o   Betere relaties en contact met anderen leggen en onderhouden
o   Meer informatie uit je gesprekken halen
o   Je beter inleven in een ander
o   Beter afstand nemen van situaties als dat nodig is
o   Jezelf steviger neer zetten en toch de ander de ruimte geven
o   Sneller conflicten oplossen
o   Mentale hindernissen adequaat oplossen
o   Je sterke punten uitbouwen
o   Betere interveniëren in probleemsituaties
o   Succesvoller veranderingen doorvoeren
o   Sneller leren van nieuw gedrag
o   Beter communiceren en samenwerken
o   Trauma's en allergieën aanpakken
o   Je ideeën makkelijker geaccepteerd krijgen
o   Beter focussen
o   Beter de ander begrijpen
o   Een succesvolle emotionele toestand oproepen bij jezelf
o   Je prioriteiten in de meest effectieve volgorde stellen
o   Je relaties verbeteren door zelf het initiatief te nemen
o   Negatieve ervaringen in je verleden veranderen in positieve ervaringen
o   Doeltreffender communiceren met anderen
o   Succesvol veranderingen doorvoeren in je leven
o   Psychologische hindernissen opruimen

Interesse? Kijk bij de basiscursus NLP.

 

Waag jij met je ongekende vermogens de sprong naar succes in je leven?