Je ongekende vermogens: je kunt meer dan je denkt!

Ouder worden met NLP

'Je kracht (her)ontdekken in:

je toenemende levenswijsheid,

in het focussen op de waarde van het delen van lief en leed,

in het focussen op de belangrijkste dingen van het leven

in het aandacht geven en luisteren naar mensen

Hiervoor is een hele goedeNLP-techniek het ankeren van je bronnen.

Wat zijn je bronnen?

Voorbeelden:

blijheid,
succes,
geluk,
waardevol,
vertrouwen,
wijsheid
,
liefde,
krachtig,
wijsheid,
humor…..

Hoe gaat Ankeren?
Bijvoorbeeld met de 'circle of excellence'. Je maakt een verbinding tussen een bron en een anker. In de cursus 'Je ongekende vermogens' kun je leren hoe dat gaat.

 

 

 

    Hoe voel ik de kracht van het ouder worden?

Heb je wel eens dat je aan minder plezierige dingen denkt, terwijl je weet dat je deze beter los zou kunnen laten?

Voel je je wel eens minder vrolijk vanwege het gedrag van een ander, terwijl je weet dat je hem/haar niet kunt veranderen?

Wat is je eerste gedachte als je weer aan een nieuw mobieltje moet wennen?

Zou je wel eens nog meer de kracht willen voelen van het ouder worden?

Waarom NLP bij het vitaal ouder worden?

Uit onderzoek naar hoe gelukkig mensen van verschillende leeftijden zich voelen blijkt opvallend genoeg dat jonge en oude mensen het gelukkigst zijn. Uit dit onderzoek geven oudere mensen aan dat ze zelfs nog iets gelukkiger zijn dan jonge mensen!

In de NLP workshop "De kracht van het ouder worden" voor senioren zijn er veel mensen die vertellen over hun levenservaringen, die soms heel verdrietig zijn, maar waar ze toch de kracht hebben gevoeld die hun leven verrijkt heeft.

NLP kan hierbij helpen.

De drie levensvragen (van Anthony Robbins):

1 Waar focus je op?


Let je vooral op wat je niet meer zo goed kunt doen?
Of:
Let je vooral op wat je wel goed kunt? Zoals luisteren, aandacht geven……………

2 Welke betekenis geef je er aan?


Bijvoorbeeld een rollator:
Wat denk je?
Als ik daar mee moet lopen dan zullen ze wel denken, wat is die oud!


Of:………….


een mogelijkheid om toch nog meer te bewegen, om vrienden op te zoeken
Zelfstandig te leven…..

 

3 Wat doe je?

Blijf je in je stoel bij de TV zitten als je minder makkelijk kunt bewegen?

Of .................

ga je met je rollator naar fitness?