Maak je dromen waar!
(NLP dromendag)

Op vrijdag 18 maart 2022

Een prachtige dag met veel dromenwerk.

Themadag voor NLP-ers.

Heb je wel eens nachtelijke dromen, waarvan je je afvraagt wat ze beteken?

Droom je wel eens over wat je het allerliefst zou willen doen in je leven?

Hoe mooi zou het zijn om eens heerlijk te dromen wat je allemaal zou willen beleven in jouw ideale wereld?

Zou je meer willen weten over wat je kunt met jouw dromen om ervan te leren en te groeien.

Daar is deze Dromendag voor!

Dit is een aanbod voor een nascholings NLP-dag, met onderdelen uit de NLP-Practitioner en Master-Practitioner:

Een dag met mensen die bij ons het NLP-practitioner diploma hebben behaald en voor wie een basiscursus en/of één of meer vervolgcursussen heeft gevolgd of aan het doen is.

Programma:

9.45 welkom en koffie.

  • Uitwisseling van ervaringen in het licht van NLP en dromen. Heb je dromen onthouden? Neem ze mee.
  • Wat zijn dromen? Hoe ontstaan ze? De kaart (de droom) is niet het gebied. Welke boodschap kunnen ze je geven? Wat voor functie hebben dromen?
  • Oefening: Hoe kun je je dromen gebruiken voor persoonlijke groei? (Oefening van Bruno Paul de Roeck)
  •  Functies van het onbewuste. Leer jezelf beter kennen door bewuster met je dromen om te gaan.
  •  'I have a dream', Martin Luther King. Wat durf jij te dromen?
  • Oefening: Droom je toekomst. Maak je dromen waar? Laat dromen voor je werken
  • Verhalen waarin dromen een belangrijke rol spelen.

16.30 Afsluiting met een certificaat


Kosten zijn €95,- per persoon, inclusief BTW, inclusief de kosten voor ons onderkomen en lunch. De opbrengst gebruiken we weer voor een volgende training in Kroatië en/of Palestina

Maximum aantal deelnemers 10, naar volgorde van opgave.

Geef je op voor 10 maart: jeongekendevermogens@gmail.com

Plaats even buiten Zwolle. Na opgave sturen we alle bijzonderheden.

met hartelijke groeten


Sytse en Marlies


Sytsemarlies@home.nl
Website: www.jeongekendevermogens.nl

 

Literatuur:

Zie foto:

Wat zijn dromen? Wat hebben ze voor functie en wat kunnen we er mee?

Bij een goede analyse, die vooral goed voelt voor de dromer, kan je er goed uit opmaken waar je onbewuste mee bezig is. Bij angstverwerking, zoeken naar zelfvertrouwen, etc. Je kunt ze goed gebruiken bij vele NLP-technieken. Een goede verklaring van dromen is gebaseerd op de fysiologie van de hersenen en is afkomstig van Hobson en McCarley. Deze theorie is bekend geworden als de 'activatiesynthesetheorie'. In het kort komt deze theorie erop neer dat tijdens de droomslaap snelle oogbewegingen optreden. Dit wordt ook wel remslaap (Rapid Eye Movement) genoemd. Tijdens de remslaap worden in de hersenen gebieden geactiveerd die in de waaktoestand alleen actief zijn als zij visuele indrukken uit de omgeving ontvangen. Tijdens de slaap ontbreekt deze input, en probeert het rationele brein de chaotische (vooral visuele) belevingen in de hersenen tot een enigszins samenhangend verhaal samen te smeden.

Carl Gustav Jung, een leerling van Freud, was er ook van overtuigd dat dromen boodschappen bevatten voor de dromer en dat dromers hier voor hun eigen bestwil aandacht zouden moeten aan besteden. Het zou hen ook kunnen helpen om inzicht te krijgen in de eigen emotionele problemen. Met name steeds terugkerende dromen hebben volgens Jung een bijzondere betekenis. Ze zijn een waarschuwing dat de dromer zijn aandacht zou moeten richten op bepaalde problemen, die hij op dat ogenblik verwaarloost. Zolang dat niet het geval is, blijft de droom met steeds dezelfde beelden en symbolen terugkeren.

Deze theorie kan ook verklaren waarom de droominhoud vaak vreemd of bizar is. Volgens de psychoanalytische droomtheorie van Freud komt dit omdat een censor de droominhoud verdraait. Deze bevat namelijk onderdrukte wensen die bedreigend zijn voor het bewustzijn. De censor fungeert dus als een soort vervormer: een machine die de droominhoud in een symbolische code verpakt.

Activatiesynthesetheorie gaat uit van een eenvoudiger principe. De droominhoud is inderdaad chaotisch en bizar. Maar dat komt doordat de fysiologische activaties in de visuele schors, door het ontbreken van externe prikkels, structuur in tijd en ruimte missen. Het 'rationele' brein probeert nu deze ruwe informatiestroom te integreren. Volgens deze visie fungeert de droomslaap dus eerder als synthesizer: een machine die ruwe indrukken en belevingen samenvoegt.

De kracht van de verbeelding in (dag)dromen over de toekomst is al heel lang bekend. Eén van de bekendste is 'I have a dream' van Martin Luther King. We lieten tijdens de dag de inspirerende toespraak van Martin Luther King zien waarbij zijn overtuigingskracht in droom op identiteits en missie niveau ons stimuleerde met onze dromen aan de slag te gaan.

 

 

 

boeken tijdens de dromendag

enkele deelnemers tijdens een eerdere dromendag

 

 

 

Een reactie van één van de deelnemers:

Hallo Sytse en Marlies,


Ik wil jullie nog even bedanken voor de heel erg fijne dromendag van afgelopen vrijdag, nieuwe mensen nieuwe gezichten nieuwe contacten nieuwe ontmoetingen, en dan die deun van Jan op zijn trekzak heel gevoelig,het heeft me allemaal weer iets dichter bij mezelf gebracht.


Ik heb op internet nog even gekeken naar het boekje van bruno paul de roeck DROOMBEELDEN, via marktplaats nog een aanbieder gevonden en een bod gedaan, hopelijk kan ik het boekje overnemen.


P.s.
En de vaas met bont gekleurde TULPEN zo midden in de kamer, Prachtig, mooi beeld.