Home Wat is NLP? Basiscursus NLP Vervolgcursussen NLP NLP-Practitioner Thema's English website Contact

   NLP technieken in de Practitioner

     Ervaringen    

Foto van een Practitionerexamen

voorwaarden practitionersexamen

examenopgaven

 

NLP-Practitioners Examen

Na het volgen van de basiscursus NLP en drie vervolgcursussen bij de Volksuniversiteit in Zwolle kun je het NLP-Practitionersexamen afleggen. De urenverdeling is dan als volgt. Het examen bestaat uit een oefenavond en een examendag.

Basiscursus = 30 uur
3 vervolgcursussen = 3 x 30 = 90 uur
Oefenavond = 3 uur
Examendag = 7 uur
Practitioner Totaal =130 uur 

Op de examendag geven we vorm aan onze kennis en vaardigheden van NLP in een prettige ontspannen sfeer. Als voorbereiding hiervoor hebben we de oefenavond.

Onderdelen van het NLP-Practitionersexamen:

1. Het opschrijven van de verschillende modellen en oefeningen van de basiscursus en de drie vervolgcursussen nog eens door te lopen door het invullen van een vragenlijst, waarop we feedback geven. tionercursus, dus . Dit kun je thuis in alle rust doen en meenemen naar de examendag.

2. We dagen je uit om een NLP-techniek die jou speciaal aanspreekt met de hele groep te doen. Dus uitleg, instructie en begeleiding, denk er maar vast eens over na wat je gaat kiezen.

3. Verder willen we je vragen om eigen ervaringen met bepaalde NLP-technieken te presenteren naar de groep.

4. Een gezamenlijke oefening om iets voor je leven mee te nemen.

Uiteraard geven wij bij dit hele proces zoveel mogelijk ondersteuning!

data voor 2024/2025 zijn nog niet bekend:
er is een oefenavond: bij Sytse en Marlies, Van Nispensingel 5, Zwolle-Zuid (van 19.00 - 22.00)
en een examendag: (in de buurt van Zwolle van 10.00 - 17.00)

vergoeding:
We willen jullie vragen om voor de oefenavond en het examen ook een financiële bijdrage van  100,- Euro te doen op bankrekening NL94 TRIO 0338 4113 64. t.nv. Quaker Hulpfonds Religieus Genootschap der Vrienden, Quakers, te den Haag (aftrekbaar als gift voor de belastingdienst, ANBI). Voor wie dit een bezwaar is, treffen we graag een regeling. De opbrengst hiervan zullen we besteden aan het geven van een NLP-cursussen die we geven in Palestina, Kroatië en Servië. Gebieden met een recent oorlogs verleden. Mensen met traumatische ervaringen zijn vaak betrokken bij geweldsmisdrijven en de NLP cursussen leveren een bijdrage aan het weer op het goede pad brengen van mensen en hun leven weer meer zin geven. Voor de NLP-cursussen die we in Kroatië, Servië, Ramallah, Bethlehem en Gaza in Palestina en in Israel geven, zie elders op deze website voor foto's.