Hoeveel vetrouwen kan iemand hebben, als hij zich hierin traint?

Je ongekende vermogens: je hebt meer dan je denkt!

 

 

    Vertrouwen

Het is belangrijk om goede gedachten te hebben,
want wij worden wat wij denken.

Boeddha

Ik vertrouw mezelf.
Ik ben een prachtig kunstwerk van miljarden verschillende cellen, die elk afzonderlijk weer een wonderbaarlijk kunstwerk zijn en op zichzelf kunnen leven.

Elk cel is verbonden met vele andere cellen en communiceert via de verbindingen die er gevormd werden door mijn ontwikkeling en door wat ik in deze wereld geleerd heb.

Elke cel vernieuwt zich uit zichzelf, zonder dat ik me daarover hoef te bekommeren. Ik ben me daarvan niet bewust.

We zeggen ook wel mijn onbewuste zorgt hiervoor.

Ik kan volledig op mijn onbewuste vertrouwen voor 100%.

 

Als ik uitadem hoef ik me geen zorgen te maken over mijn volgende inademing, het gaat onbewust, ook al kan ik mijn bewustzijn er op richten.

Hoe meer we op ons onbewuste vertrouwen hoe rustiger en gelukkiger we zijn.

Om van dit geluk ook echt te genieten, is het nodig dat ik vertrouwen heb in de levensprocessen.

 

Als het allemaal moeilijk wordt, keer ik vol vertrouwen naar binnen en focus mij op versterkende en positieve gedachten.

Ik anker mijn positieve ervaringen, dat wil zeggen dat ik die verbindingen versterk die door deze ervaringen ontstaan zijn.

Ik kan volledig vertrouwen op de levensprocessen die al vele vele generaties voor mij iedere keer weer nieuw leven hebben gecreëerd.

Ik ben ´slechts´ een schakel in die eeuwigdurende levensstroom.

Ik ben uniek en onmisbaar, ik kan hierin veel goeds voor de komende generaties meegeven.

Mijn missie is iets goed aan het leven toe te voegen.

Ik vertrouw op het leven in mij, terwijl ik risiconemend mijn weg ga door stormachtige zeeën en roerloze windstiltes.

Het enige wat ik hoef te doen is in het ´nu´ te blijven.

Alleen in het ´nu´ beleef ik alle waarde van het leven.

Daarom kies ik er voor om heldere, eenvoudige, positieve gedachten en woorden te koesteren.

Ik laat mijn oordelen los.

k laat mijn gedachten over waarom doe ik dit en waarom reageer ik zo los.

Ik besef dat ik niet gelukkig wordt door meer controle te krijgen.

Ook al zou ik weten waarom ik de dingen doe, die ik doe, dan nog betekent het niet dat ik ze ook anders ga doen.

Het gaat er om die dingen te doen waar ik voor echt zelf kies, omdat ze mij het geluk van het vertrouwen geven.

Ik weet dat ik niet overal een reden voor hoef te hebben.

Wat ik wel weet is dat ik ben geboren als een prachtig wezen en een unieke geest vol vertrouwen.

Als een baby aan de borst van mijn moeder drink ik de levenskracht met volle teugen. Ik vertrouw mijn goede gedachten en geef hen aandacht.

Ik neem nu even de tijd om me te realiseren hoe waardevol het mysterieuze en onzichtbare levensproces is dat ik ben.

 

NLP-technieken om het zelfvertrouwen te versterken:

  1. De vooronderstellingen van NLP integreren

  2. De neurologische niveaus op elkaar afstemmen, me bewust worden van mijn missie en daar de lagere niveaus op afstemmen.

  3. Het ankeren van de waardevolle bronnen die het leven je geeft.

  4. Focussen op positieve gedachten

  5. Herkaderen van ogenschijnlijk negatieve ervaringen