Je ongekende vermogens: je kunt met meer succes leven dan je denkt!

Dit is één van de praktische en makkelijk toepasbare technieken die je in de basiscursus kunt oefenen met verbazende resultaten en nog vele andere technieken die in de basiscursus geoefend worden

 

 

 

    Laat OMA thuis en neem je Gids mee

De kernvraag die iedere keer bij me opkomt als ik mensen ontmoet, is: Hoe laat ik mij zelf inspireren door de verbinding en hoe inspireer ik anderen vanuit deze ervaring?
Ik voel deze inspiratie in mijn verbinding met anderen in de trainingen en workshops. Ook in het contact met mijn (klein)kinderen als we samen zijn. Ik voel het ook in het samen werken aan persoonlijke groei, wanneer ikzelf en anderen tot nieuwe inzichten en nieuwe trainingen van geweldloos gedrag komen. Ik voel het ook in het samen creatief ontwerpen van manieren om conflicten productief en constructief te maken, zodat er meer geluksbeleving ontstaat.
Een hele praktische en eenvoudig toe te passen handvat vormt de regel:

"Laat Oma thuis!"

 

Oordelen doen we gauw en als we het oordeel uitspreken wordt dit al gauw als aanvallend ervaren en staat het de inspiratie in de weg. Oordelende gedachten gaan snel door ons heen en het is eenvoudiger om ze te herkennen, dan ze tegen te houden. Het is een heel leerproces om een oordelende gedachte te herkennen en dan te laten gaan, of zoals in deze regel genoemd wordt 'thuis' te laten. Thuis laten is een goede typering, want een oordeel komt altijd voort uit een verschil tussen onze verwachting of onze denkpatronen, we noemen dat ons 'model van de wereld'. We maken immers een interne voorstelling van de werkelijkheid en gaan er onbewust van uit dat dit de enige juiste werkelijkheid is. Accepteer dat je die oordelen heb, behandel ze met liefde en besef op hetzelfde moment ook dat de ander een ander model van de wereld, andere ervaringen, andere ideeën, andere woorden gebruikt, andere beelden heeft. Juist het uitwisselen van deze verschillende ervaringen kan inspireren en tot waardevolle samenwerking leiden.

Laat deze Oma thuis

Meningen verkondigen gaat vaak met stemverheffing en een hogere toon en zonder luisteren naar de ander. Ik weet dat ik zelf hier makkelijk toe kom en dat het een valkuil is voor een goede relatie en het inspireren van elkaar bemoeilijkt. Discussie, waarbij vaste standpunten uitgesproken worden, zonder dat er geluisterd wordt naar wat er achter deze meningen zit, is tijdverspillen en brengt mij niet dichter bij de ander. Vragen stellen en goed luisteren, me proberen voor te stellen welke behoeften er achter een menig zitten en zoeken naar gemeenschappelijke gevoelens helpen wel.

Adviezen zijn vaak heel goed bedoeld en worden uit betrokkenheid met de ander gegeven. Vaak worden ze met nadruk gegeven en krijg ik het gevoel dat ik de relatie schade toebreng als ik ze niet opvolg. Vaak reageer ik wat verdedigend en afhoudend op adviezen, omdat ik de weg er naar toe niet zelf bewandeld heb. Ik wil mijn eigen antwoorden, mijn eigen stappen bedenken, mijn eigen leven gestalte geven op grond van mijn eigen ervaringen, overtuigingen en waarden.

Dus laat OMA thuis.

Het is dus mooi als we weten wat we niet moeten doen, maar het is nog beter als we weten wat we wel willen. Daarvoor heb ik een nieuw acroniem (een woord waarvan de letters ieder een betekenis hebben) bedacht.

"Neem je 'GIDS' mee!"

Ik wil uitgaan van 'het Goede in iedereen', of van de positieve intentie van ieder mens, de goede bedoeling achter ieder gedrag. Het maakt zo'n groot verschil als ik er van uit ga dat de ander ook die goede intentie heeft. Dit is één van 15 lessen die we van Nelson Mandela kunnen leren *. Hij wist uit ervaring dat als je van het goede van iemand uitging je ook veel meer het goede in iemand meer naar boven komt en zelfs iemand tot een beter mens maakt. Dit is een fundament van een alle wereldreligies: "Wat je wilt dat een ander voor jou doet, doe dat ook aan die ander." (Een positieve en dus veel sterkere omkering van in negatieve bewoordingen uitgedrukte "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet." Het is de bodem onder elke communicatie en de sleutel tot verbetering van relaties en samenwerking.

 

Hoe Inspireer ik mezelf en anderen? Hoe laat ik anderen mij weer inspireren? Met deze vragen in het achterhoofd wordt ieder contact met een ander en met mezelf anders. Vaak merk ik dat onbewust vooral let op waar ik het mee oneens ben. Om te inspireren wil ik juist het tegenovergestelde doen: luisteren naar wat ons verbindt. Ik merk dat ik een doener ben, iemand die er van houdt om creatief nieuwe projecten tot stand te brengen. Ik merk ook dat dit enthousiasme aanstekelijk werkt, vooral als mensen zich in de waarden herkennen die deze projecten nastreven. Als ik mezelf kan inspireren, mijn innerlijke bronnen beter kan gebruiken, voelt dat als geluk dat toestroomt. Ik begin dan te stralen en dat werkt aanstekelijk voor degenen waar ik mee samen ben.

Ik wil beseffen hoe Dom ik ben. Hoe meer ik mij er van bewust ben hoe weinig ik weet, hoe meer ik open sta om nieuwe dingen te leren. Hoe meer we beseffen dat van alles wat er te weten is, de fysieke werkelijkheid, de gedachten, ideeën, overtuigingen van mijzelf en van anderen, we slechts een hele kleine minifractie weten, hoe meer bescheidenheid we kunnen opbrengen. Welke kant we ook op denken, we komen telkens tot de conclusie dat we heel, heel weinig weten. Als bioloog spreekt mij de volgende gedachteketen aan. Hoeveel cellen heeft mijn lijf? Geschat wordt op zo'n 10 biljard, dat wil zeggen een 1 met 15 nullen. Dus 100.000.000.000.000. Als we ons een voorstelling willen maken hoe één cel er uit ziet, dan is er al aardig wat kennis die zegt dat elke cel uniek is en niet alleen de taken kan vervullen die hij normaal doet, maar nog veel meer taken en dat deze cel daarvoor heel nauw moet samenwerken met andere cellen. Iedere cel bestaat weer uit een heel groot aantal onderdelen, organellen, en deze bestaan weer uit een zeer groot aantal moleculen etc. Aan de ander kant als we kijken wat we weten over wat er buiten ons is, ontdekken we steeds meer, wat we nog niet wisten. Het milieu, het klimaat, onze aarde, ons zonnestelsel, ons melkwegstelsel, het uitdijende heelal, zwarte gaten. Vragen als: Hoeveel sterren zijn er? Zijn er nog meer planeten zoals de aarde? Wat was er voor de oerknal? Wat is er buiten het heelal? We weten het niet. Het aantal sterren in één melkwegstelsel wordt op honderd miljard geschat en het aantal melkwegstelsels ook op honderd miljard. Van maar een heel klein aantal sterren weten we iets. Er is dus veel meer wat we niet weten, dat stimuleert me tot nieuwsgierigheid.
Maar ook wat ieder ander denkt en voelt weet ik niet, ik ben dus heel nieuwsgierig hiernaar.

Dom zijn kan ook betekenen Dankbaar voor wat we wel weten en wat we wel hebben. Dankbaarheid schept zoveel levensvreugde dat het een grote rol speelt ook in onze religies op deze wereld. In een contact is dankbaarheid een sterke verbindende factor.
Een mooi citaat van Anthony Robbins is : "When you are grateful, fear disappears and abundance appears."
(Als je dankbaar bent verdwijnt angst en verschijnt overvloed). Dankbaarheid wordt ook wel de sleutel tot de ziel genoemd.

 

Samen verbinding voelen, samen luisteren, samen naar gemeenschappelijke ervaringen zoeken, samen worstelen om initiatieven te ontwikkelen op weg naar geluk en vrede, het samen zijn en samen werken zit diep in ons verankerd en geeft ons leven betekenis. Het gevoel van geluk vervult ons als we samen voor een taak staan waarbij we iedereen volwaardig accepteren en respecteren en elkaar stimuleren, om alle talenten die we hebben te ontwikkelen en te gebruiken. Dat gevoel helpt om het samen zijn ook in onze relaties te versterken en intenser te maken.

Dus laat Oma thuis en neem je Gids mee!
* Nelson Mandela 15 lessen over leven, liefde en leiderschap door Richard Stengel 2014 Kosmos

Oefening: Laat OMA thuis en neem je GIDS mee:
In tweetallen, eerst alleen invullen (3 min).en dan aan elkaar vertellen, (2x 5 min elk). Zet achter elke letter een associatie uit je eigen leven wat je zou willen veranderen of nog meer zou willen doen.

Laat OMA thuis:

O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neem je GIDS mee:

G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .