Je ongekende vermogens als BHV-er: als het ook op effectieve communicatie aankomt!

 

 

"Imagination is more important than knowledge."

Albert Einstein

 

 

"Workshop Soepel ontruimen"


Inlichtingen
Drs. S.T.Tjallingii
tel. 038-4608461
ST.Tjallingii@home.nl
www.jeongekendevermogens.nl

Sytse Tjalllingii is internationaal gecertificeerd NLP-trainer en heeft ruime ervaring met NLP-cursussen in het onderwijs en daarbuiten