LP   

NLP, NLP-Zwolle, NLP in Zwolle, NLP-workshops, Drs. S.T.Tjallingii, BHV, Angst, Boosheid, Respect, Neuro Linguïstisch Programmeren, co-counselen, co-counselling, Sytse, Marlies Tjallingii, Ruzieleerschool, NLPDromen, Geluk, Conflict, Geweldloze Commuicatie, Dror, NLP, NLP-Zwolle, NLP in Palestina, zintuigen, trauma's, angsten, familie, tijdlijn, systemisch werken, NLP, Zwolle,  

Familie-opstellingen / Systemisch Werken

 
 

De workshopbegeleider: Joanke Sierksma (1962)

Sinds 2004 werk ik in mijn eigen praktijk De Essentie te Leeuwarden als coach, stressconsultant en loopbaanbegeleider. Mijn visie is dat ieder mens alles in zich heeft om zelf de regie over zijn of haar leven te voeren. Soms heeft iemand hulp nodig om weer zelf het heft in handen te nemen. Naast het coachen en het begeleiden van mensen met stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout verzorg ik loopbaantrajecten. De methodiek van systemisch werk (familieopstellingen) heeft mijn hart gestolen omdat hiermee zo duidelijk wordt wat de invloed van je systeem van herkomst is en hoe dit je kan beïnvloeden in je huidige leven.

Meer informatie op de website van Joanke: www.essentie-coaching

Heb je belangstelling voor een familieopstelling?

Stuur een mailtje naar: sytsemarlies@home.nl.

We plannen een avond bij voldoende belangstelling.

Tijd 19.00 - 22.00, graag 5 minuten van tevoren aanwezig zijn.

Locatie: in Zwolle Zuid

Telefoon voor "noodgevallen" 06-40030923 (= Sytse Tjallingii)

Iedereen is welkom (ook mensen zonder NLP)

Inbrengen thema / vraag:
Als je een thema in wilt brengen, is de opgave hiervan vooraf gewenst. Mocht je daarover nog vragen hebben of twijfelen, neem dan contact op met Joanke. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Een thema opgeven kan per e-mail aan Joanke via info@essentie-coaching.nl. Voor 19 februari zijn al enkele mensen die een thema willen inbrengen.

Kosten €15,- inclusief koffie/thee. (als je een opstelling wilt inbrengen € 25,-, geef dit op bij je opgave: Max. aantal deelnemers 20.
Geef je op bij Sytse en Marlies: sytsemarlies@home.nl

 

alle informatie vind je in het volgende document: Familieopstellingen

 

Inleiding
Hoe vaak word je als mens niet geconfronteerd met het feit dat je niet de dingen doet die je zou willen doen? Of dat je steeds weer die dingen doet die je helemaal niet wilt doen? Het wel of niet vertonen van bepaald bedrag heeft in veel gevallen te maken met (een onbewuste) loyaliteit aan je familie.

Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf verwijten en zoeken de oorzaak bij zichzelf. Na meerdere pogingen om hun gedrag te veranderen, trekt men vaak de conclusie dat verandering niet mogelijk is en dat ze er mee zullen moeten leren leven. Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de functie van hun gedrag is binnen de familie waartoe zij behoren. Familieopstellingen geven je de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van je familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron. Een effectieve manier om rust te vinden in je hoofd en in je hart.

Bij een familieopstellingen wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de familie waartoe je behoort. Dit kan bijvoorbeeld je gezin van herkomst zijn, maar er kan ook gekeken worden naar jezelf in je huidige relatie (en je eventuele kinderen). Wanneer je zelf een opstelling doet, dan plaats je - op je gevoel - representanten voor jezelf en leden uit je familiesysteem "in de ruimte". Het is fascinerend om te merken dat de representanten in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegene die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen. Patronen waar je mogelijk in verstrikt bent geraakt en die je in je huidige leven belemmeren. Wat zich in het familiesysteem afspeelt kan niet worden bedacht, het laat zichzelf zien. De familieopstelling geeft je nieuwe inzichten en handvaten ten aanzien van je gevoel en gedrag in het hier en nu.

Oorsprong en basisprincipes                                                                                                                                                         
Het Systemisch Werken vindt zijn oorsprong in de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Deze methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen (familie en organisaties) zichtbaar.

Ons hele leven zijn we lid van groepen. De dynamiek van en de verstrengeling met ons 'systeem van herkomst' klinkt in onszelf door. Wie wij nu zijn, heeft alles te maken met dat verleden. Iedereen heeft zijn eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Het op een diep niveau leren kennen van de eigen plek, de plek van anderen en de acceptatie hiervan, kan tot veel inzicht en verandering leiden.

                                                                                         

Binnen het systemisch werk gelden 3 belangrijke basisprincipes:
(1) (Ver)Binding
o Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem. We zijn met elkaar verbonden. Binding is echter iets anders dan verbinding. Bij binding heb je geen keuze, bij verbinding heb je een keus en ben je vrij om te gaan in verbondenheid

(2) (Volg) Orde (plek)
o In het systeem is een rangorde. Ben je de oudste, de jongste, de middelste? Heb jij je plek in je gezin gehad en daarnaast, heb jij de plek gehad die ook jouw plek was?

(3) Geven & Nemen
o Balans in geven en nemen. Als je bijvoorbeeld zoveel geeft en de ander kan niets terug geven, dan komt er een verstrikking, is het uit balans.

Wanneer één of meer van deze aspecten in een systeem in de knel komen, ontstaan verschillende dynamieken.

Zoals: je stellen boven een ander, iets dragen voor iemand anders in het systeem, de opgaven van iemand anders vervullen of onverwerkte emoties van een ander overnemen. Deze dynamieken uiten zich in symptomen, bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van een van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

Het Systemisch Werken biedt d.m.v. een opstelling mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. Zo wordt inzicht verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken, ongeacht of dit een familie- of organisatiesysteem is.

Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. Dan kunnen de relaties weer in overeenstemming komen met de natuurwetten. Energie kan weer stromen en de cliënt kan meer in zijn of haar kracht komen en op een positieve manier in de relatie, het gezin, de familie, een organisatie of in een andere groep.

Hoe verloopt een opstelling?                                                                                         
Om een opstelling te kunnen doen, is een groep van 10 tot 20 personen en een voldoende grote ruimte nodig. Na een introductie over de werkwijze, vraagt de begeleider wie van de aanwezigen een thema heeft, waaraan hij of zij wil werken. Het is niet nodig om dit thema van te voren precies te kunnen verwoorden.

De begeleider stelt de 'cliënt' een aantal vragen en besluit welke 'rollen' nodig zijn voor de opstelling. De cliënt nodigt andere deelnemers uit om een bepaald persoon in de organisatie te representeren. Het is niet nodig dat deze enige informatie over de betreffende situatie en/of personen bezitten. De cliënt stelt deze representanten (ook wel "stand-ins" genoemd) op in de ruimte. Vanaf dat moment gaat de cliënt zitten en kijkt naar wat er in de opstelling zichtbaar wordt.

De begeleider stelt vragen aan de representanten en verplaatst hen zo nodig. Wanneer een juiste plek voor alle leden uit het systeem is gevonden, kan de cliënt (wanneer hij of zij dat wil) zijn eigen plaats binnen het systeem innemen en de veranderingen ervaren.

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om deze methode te ervaren als cliënt en/of als representant. Niemand is echter ergens toe verplicht. Ook deelnemers die alleen als toeschouwer aanwezig zijn, worden vaak diep geraakt door wat zij bij andere deelnemers zien. Ook zij nemen vaak inzichten over hun eigen situatie mee naar huis.
De duur van een opstelling kan variëren van 15 minuten tot meer dan een uur.

 

Mogelijke thema's
- op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling
-
moeite met binding, aangaan van relaties, keuzes in werk/organisaties/leven
- onzekerheid over positie en ambitie
- voorbereiden van persoonlijke beslissingen
- oplossingen in conflictrijke relaties/regelmatig terugkerende conflicten op het werk
- algemeen gevoel van onbehagen, zonder aanwijsbare oorzaak
- regelmatig terugkerende angst, boosheid of verdriet
- bindingsangst
- burnout, stress of overspannen zijn
- moeilijke / belangrijke beslissingen in het leven
- negatieve gevoelens ten opzichte van jezelf
- ernstige schuldgevoelens
- depressieve gevoelens
- verstoorde familierelaties
- ouder zijn van een kind met probleem gedrag
- relatieproblemen
- verwerken van een scheiding
- lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
- omgaan met ernstige ziekte
- verslavingen

Wat kan de workshop opleveren?
- inzicht in en herkennen van mogelijke verstrikkingen op gebied van gezin van herkomst
- inzicht in plek in relaties en gezin van herkomst
- inzicht over rust, balans, vrijheid
- herkenning van eigen valkuilen, verstrikkingen
- mogelijkheid om te ervaren hoe het is als cliënt (degene die een thema inbrengt) en representant ("stand-in")


Inbrengen thema / vraag:
Als je een thema in wilt brengen, is de opgave hiervan vooraf gewenst. Mocht je daarover nog vragen hebben of twijfelen, neem dan contact op met Joanke. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Een thema opgeven kan per e-mail aan Joanke via sytsemarlies@home.nl