Jongleren met taal

 

video: The power of words, de kracht van taal.

De hiërarchie van taal toepassen: Chunken

Chunken is van groot belang bij het voeren van een gesprek:

Upchunken maakt rapport mogelijk op hoger neurologisch niveau

Voorbeeld van Up-Chunken:

We genoten van alle vrijheid en iedereen had plezier.

We vinden het altijd fijn als we alles achter ons kunnen laten.


Downchunken maakt mogelijk om heel concreet te zijn, zodat beiden precies weten wat de bedoeling is.

Voorbeeld van Down-Chunken:

Het was 18 maart om 9.15. Het virus gaf ons even wat ruimte om naar de IJsseldijk te lopen.

we waren met z’n tweeën en zagen dat het water in de uiterwaarden een halve meter gezakt was.


Lateraal chunken kan een gevoel bevorderen van “ik ben niet de enige die dit heeft”

We gingen langs de IJsseldijk, de brede IJssel, de ondergelopen uiterwaarde, het donkere bos, de lange rechte sloot.

 

Samengevoegd tot één afbeelding:

 

Oefening Leren om te Chunken:

Chunken is van groot belang bij het voeren van een gesprek:

Upchunken maakt rapport mogelijk op hoger neurologisch niveau

Downchunken maakt mogelijk om het over heel concrete zeken te hebben, zodat beiden precies weten wat de bedoeling is.

Lateraal chunken kan een gevoel bevorderen van "ik ben niet de enige die dit heeft"

Oefenen in drietallen: A B C

  1. A vertelt een verhaal bijvoorbeeld over de vakantie,
  2. B instrueert om up- of down of lateraal te chunken,
  3. A reageert op B door meer abstract of concreter te vertellen of met voorbeelden op hetzelfde niveau te geven
  4. C raadt of A up- of down of lateraal chunkt.
  5. Ongeveer 5 minuten per persoon Doel: oefenen in het chunken