Your unlimited powers: you can create much more succes than you think you can do!

This is one of the practical and easy applicable technickes of NLP.

 

    Hoe je meer gelukkiger kunt worden

Verander je emotionele houding met NLP
Je gebruikt hiervoor een 'swish patroon' is een patroon gebazeerd op het veranderen van sub-modaliteiten.
Hierbij wordt een actuele situatie die als negatief ervaren wordt, vervangen door een gewenste positieve situatie.
Sluit je ogen en stel je een beeld van het moment met je slechte gevoel. Neem het plaatje met je handen en maak het kleiner, bleker, met minder contrast en duw het zo ver weg als je kunt met je handen.


Dan zet het beeld op je hand en laat het beeld vervagen naar de horizon, blaas het weg, terwijl je SWISH zegt .....

 

En nu het beeld dat verbonden is met negatieve gevoelens zoals angst. Neem nu een ander beeld uit je eigen herinnering dat verbonden is met een gewenste emotie. Bijvoorbeeld een beeld dat verbonden is met een heel gelukkig of een heel moedig moment in je leven.
Je maakt het beeld met de gelukkige emoties groter, kleurrijker en met meer contrast.

Dan breng je het beeld met je handen naar je lichaam. En tenslotte breng je het naar je hart en zeg je SWISH.

Of doe het als in het plaatje:

Doe dit drie keer, en herhaal het na enkele uren en dagen. Dit zorgt voor een duurzaam resultaat.

Het 'negatieve' beeld is ook een anker, die je automatisch geprogrammeerd hebt.

Nu heb je dat vervangen door een positief anker.

NLP Swish Pattern: Overzicht van het proces
1. Laat de ongewenste emotie / gedrag - de Oude Emotie boven komen. Haal het beeld dat de gewoonte of situatie weergeeft die je zou willen veranderen.
2. Verkrijg de gewenste emotie - de nieuwe emotie - door een beeld te krijgen van het type persoon dat je zou willen zijn
3. Pas de submodaliteiten van de Nieuwe Emotie aan (bijv. helderheid, grootte, afstand) voor de meest "echte" of de meest positieve kinesthetische (gevoels factoren).
4. Breng de oude emotie terug en kom zelf volledig in beeld.
5. Verklein nu de nieuwe emotie zodat deze klein en donker is, en plaats deze in de linker benedenhoek, en je bent er nu niet meer verbonden. (submodaliteit van plaats)
6. Laat tegelijkertijd het beeld van de oude emotie snel krimpen en naar een ver punt gaan, terwijl de nieuwe emotie groot en helder explodeert in het volle zicht. (Laat dit gepaard gaan met een intern of extern SWIIISSH-geluid, dat kan helpen)
7. Herhaal stap zes minimaal vijf keer. Geniet van de resultaten!