Wat is jouw successtrategie?

 

Als je steeds weer dezelfde toestand krijgt, zal je ook altijd krijgen wat je steeds kreeg. Dus verander de manier waarop in je in die toestand kwam..

Bevalt het je? Verander dan niets!

Bevalt het je niet? Dan is het mogelijk om je bewust te worden van de manier waarop je in die toestand komt.

Voorbeeld:
We nemen in de tijd van de corona crisis het besluit om het plafond en de muren van de kamer weer mooi wit te maken.

Maar ja de kast die in de kamer staat is in de loop van de tijd alsmaar voller geworden en is nu echt stampvol. Bevalt dat?

Helemaal niet, we kunnen niets vinden en er kan niets meer bij!

Veel spullen moeten weggegooid worden en een deel moet naar de garage.
Maar ja dan moet ook de garage opgeruimd worden, ook weer beslissen wat we willen weggooien en wat we willen bewaren.
Genoeg reden om er tegen op te zien.

 
 

Wat is nu de slechte strategie om er tegen op te zien, chagrijnig te worden en het uit te stellen?

1 Eerst zie ik de kast vol met rommel. (zie foto rechts)

   Dit is de kast die we willen opgeruimen, het is ongeordend en er kan ook niets meer bij.
   Dit is een negatieve Visueel externe prikkel afgekort met Ve -

2 Dan denk ik aan hoeveel inspanning het zal kosten om op te ruimen en hoe moeilijk het is om te beslissen wat we zullen houden en wat naar de garage moet.

    Dit schrijven we op als een Auditief digitale interne negatieve stap Ad i -

3 Daarmee creëer ik een negatief gevoel, ik wordt al moe als ik dit moet doen K- (negatief Kinestetisch)

Dit zijn dus onsuccesvolle strategiëen

Wat kunnen we doen om er met plezier aan te beginnern en dit plezier te houden? De succesvolle strategie te volgen?

 

 
 

1 Eerst stel ik me de kast voor, mooi opgeruimd en wel. Dit is een positieve Visueel interne prikkel afgekort met Vi + (positief Visueel intern)

    

Een kast die mooi opgeruimd is en waar het makkelijk is om spullen te vinden.


2 Dan maak ik een plan hoe ik het opruimen stap voor stap doe en stel me voor hoe ik dat ontspannen kan doen. En hoe handig het is dat er alleen spullen in staan die we ook echt gebruiken.

    Dit schrijven we op als een Auditief digitale interne positieve stap Ad i + (positief intern Auditief digitaal)

3 Dan ga ik aan de slag met de eerste stap en ik creëer daarmee een positief gevoel Ke + (positief extern Kinestetisch)

4 Terwijl ik bezig ben zeg ik tegen mezelf "Goed zo!" Ate + (positief extern Auditief tonaal)

 
 

 

De techniek van strategiën in stappen toepassen

Als iets je niet bevalt, wordt je dan eerst bewust van het 'Hoe', de strategie die je onbewust toepast om het ongewenste resultaat te krijgen.

Als je je bewust bent van deze strategie dan kun je de strategie en dus ook het resultaat van die strategie veranderen.
Je creëert een een waardevoller eindtoestand: bijv. een opgeruimde kast.
Dit kan natuurlijk ook zijn een succesvolle toespraak (waar je eerder tegen opzag), of een angst die je tegenhoud om je te ontspannen en er zijn nog veel meer voorbeelden.
Eigenlijk doe je alles wat je doet met een onbewuste strategie.

Maar vaak zijn we meer bezig met WAT je doet dan HOE je iets doet.

De HOE-vraag levert veel meer op dan de WAT of de WAAROM vraag.

HOE creëer je 'ongeluk', de slechte resultaten, in je leven?
Dat is een eerste stap om je bewust te worden hoe je nog makkelijker mooie resultaten kunt bereiken.

HOE doe jij dan die dingen die je waardevol vindt?

Als je leert om dat te ontdekken, kun je zoveel meer in je leven, waar je eerst tegen opzag, doe je nu met gemak..
In de NLP noemen we dat werken met een strategie.
Een strategie kan je ook vergelijken met de code van een cijferslot.
Telkens als je de goede code indrukt, gaat het slot open.
Bij één verandering in de code zal dat niet zo zijn.
Een strategie krijgt de naam van het uiteindelijke resultaat. Zo kennen we de koopstrategie, beslissingsstrategie, motivatiestrategie, leesstrategie, leerstrategie, enzovoort.
In feite is alles wat we doen gewoonlijk een strategie of een serie strategieën.

Wat is een strategie in NLP?

Een: COMPONENTEN-ELEMENTEN-SERIE HANDELINGEN
Een strategie bestaat uit een opeenvolging van representaties die leiden tot een specifiek resultaat.
De menselijke ervaring bestaat uit een eindeloze serie representaties.
Om dit onbegrensde aantal representaties te benaderen is het nuttig ze in te delen op grond van hun resultaat.

 

      

 
 

Soort strategieën (handige en niet handige)

Liefde
Beslissing
Ontspanning
Motivatie
Spanning
Geluk
Plezier
Spel spelen
Vergeten
Sex
Verveling
Ouderbezoek
Eten
Marketing
Sport
Gezondheid
Rijkdom
Communicatie
Ziekte
Depressie
Verkoop
Creativiteit
Armoede
Etc.

In feite is alles wat wij doen gewoonlijk een strategie of een serie strategieën.

     
 

 

Voorbeeld van een niet-handige strategie:        'te-laat-kom' strategie:

Andere voorbeelden van niet-handige strategieën:

'dingen-kopen-waar-je-achter-af-niet-blij-mee-bent' strategie
'teveel-eten' strategie
'snel-boos-op-je-kinderen-worden' strategie
'je angst laten groeien' strategie

 

 

 

Voorbeelden van handige strategieën:
'op tijd-kom' strategie

'gelukkig zijn' strategie
'vrolijk-zijn' strategie
'succesvol-verkoopgesprek' strategie
'dingen-kopen-waarmee-je-tevreden-bent' strategie
'succesvol solliciteren' strategie
'een wielerwedstijd winnen' strategie

 

 

Strategieën hebben altijd een vaste volgorde van handelingen, gedachtes, gevoelens.
Als je die op de juiste volgorde doet, krijg je het juiste eindresultaat. Klinkt dit gekunsteld?
Ga voor jezelf maar eens na hoe je dat doet in het dagelijks leven. Het zal je veel opleveren!

1 Strategie van ganzen om efficient om te gaan met energie in de vlucht:         2 Strategie in de tijdrit van de tour de France


Het toepassen van strategieën

Bekijk de video van de laatste fase van de World Ports Classic wielerwedstrijd. (klik op de link)

1 De eerste stap is achter iemands strategie te komen via een proces van opvragen van informatie.

2 De volgende stap is om van deze strategie gebruik te maken door informatie terug te voeren aan de
    betrokkene in de volgorde waarin deze werd verkregen.

De 'World Ports Classic' 2013, een voorbeeld van hoe je een succes strategie opvraagt;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe vraag je de strategie op?

Voorbeeld van een koopstrategie:
1 Ik zag een paar glimmende rode schoenen (=Visueel-Extern).
2 Ik vroeg de prijs (Auditief-Extern).
3 Ik zei: "Ja dat is het" (Auditief-Intern).
4 Toen was ik er helemaal zeker van (Kinesthetisch-Intern) dat ik deze schoenen moest kopen.

Zie hiernaast hoe de successtrategie van de wielerwedstrijd is vorm gegeven.


 

 

Oefening: Eliciteer en installeer een succes strategie

1 Noem een taak waar angst aan zit, die je altijd uitstelt, met een onsuccesvolle strategie.
2 Maak een plaatje van de negatieve consequenties van het niet doen van de onplezierige taak (in 1, met de onsuccesvolle strategie).
3 Noem een taak waarin je succesvol was.
4Eliciteer de stappen van deze succesvolle taak (VAKOG specifiek, intern of extern).
5 Voeg motiverende plaatjes, geluiden, en gevoelens (VAKOG) aan het plaatje toe, die je neemt van de succesvolle strategie van stap 2.
6 Voeg toe wat zo aantrekkelijk is aan het afmaken van de taak.
7 Maak dit plaatje duidelijk en contrastrijk.
8 Wat is de volgende stap?
9 Noem al de stappen vele keren,
10 Stel je voor dat je de taak doet met de nieuwe succes strategie.