Je ongekende vermogens: je kunt met meer succes leven dan je denkt!

Rapport is één kernbegrippen van NLP.

Zonder rapport is niets mogelijk, met rapport is alles mogelijk luidt een vooronderstelling van NLP.

Als je echt diepe verbinding voelt, ervaar je dat als een verrijking van je leven en dat voelt de ander ook.

Hoe je echt rapport kunt maken is één van de basistechnieken, die we in de basiscursus oefenen.

Wat een verrijking in je leven!

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                 

Hoe krijg je echte verbinding?

Wat is Rapport?

Rapport is een toestand van wederzijdse ontvankelijkheid en respect.

Je voelt dat je contact hebt met iemand als je in rapport bent.

In zo'n situatie blijkt dat de gegeven suggesties onvoorwaardelijk worden geaccepteerd.

Denk aan een gesprek met iemand waarmee je goed contact hebt.

Het gevoel dat ik begrepen word en de ander begrijp.

Je kunt rapport ook omschrijven als:

  • " het komen op dezelfde golflengte,
  • " het afstemmen op de ander,
  • " het creëren van een sfeer van ontvankelijkheid.

Je kunt rapport ook omschrijven als 'Pacing and Leading', leiden en volgen.

 

 

Hoe leg je verbinding met anderen en met jezelf? Hoe maak je rapport?

 

Als je wilt dat de ander met je mee gaat, dan zul je eerst met de ander mee moeten gaan.


Het wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens moet zijn, maar het heeft wel alles te maken met respect en vertrouwen.

Communicatie bestaat meestal uit: 7% woorden .38% tonaliteit en 55% fysiologie

Mensen houden van andere mensen die zijn zoals ze zelf zijn.

Rapport is een proces van ontvankelijk voor elkaar zijn en betekent niet noodzakelijkerwijs dat men elkaar mag.

Hoe maak je Rapport?

Rapport door Fysiologie (55%).
" Houding: hoofd gebogen of omhoog, borst vooruit of achteruit, schouders omhoog of omlaag, benen tegen elkaar of enigszins uit elkaar,
" Gebaren met de vinger wijzen, vuist ballen, met voet stampen, vingers tegen elkaar drukken, handen open of wringen.
" Gezichtsuitdrukking: mondhoeken naar boven of beneden, wenkbrauwen fronzen of omlaag, bolle of holle wangen, met de ogen knipperen of fixeren, oogcontact zoekend of vermijdend.
" Ademhaling: gejaagd of rustig

Rapport door Tonaliteit (38%).
" Toon: hoge of lage.
" Tempo snel of langzaam.
" Timbre de kwaliteit van de stem waaraan je iemand persoonlijk herkent afhankelijk van het aantal en de hoeveelheid boventonen.
" Volume luid of zacht.
" Veranderingen van de voorgaande vier eigenschappen van tonaliteit

Rapport door Woorden (7%).
Predikaten (bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden uit het visuele, auditieve of kinesthetische systeem).
Voornaamste woorden.
Gemeenschappelijke ervaringen en associaties

 

 

Vooronderstelling 13:
Weerstand bij iemand waarmee je communiceert is een teken van gebrek aan rapport.

Vooronderstelling 16:
Alles is erop gericht om opnieuw één en volledig te worden met jezelf
.


Ontroerende video met rapport tussen mens en dier. klik op deze link.