Positief of negatief denken?

Fijne dag beste lezer!

Laten we vandaag dieper ingaan op 'positief denken'.
Het woord 'positief' betekent letterlijk 'dat wat aanwezig is'.

Denk maar aan een positief getal, bijv. 1, 2, of 3.

Ik heb één, twee of drie appels. Ik voel ze in mijn hand dat is realistisch!

'Negatief' betekent 'dat wat afwezig is'.

Negatief denken is gericht op wat ontbreekt,

Denk maar aan een negatief getal, bijv. -1, -2 of -3.

Zeg je ik heb -1 appel? Nee! Je zegt ik wil graag een appel hebben en visualiseert een appel waarvan je een beeld hebt. Dus je richt je toch weer op iets wat er wel is.


terwijl positief denken gericht is op wat aanwezig is.
Als je positief denkt, ben je echt ralistisch, want je focust op wat er is en wat je er bij wil hebben.
Dat wil zeggen, je hebt te maken met wat echt en aanwezig is in plaats van wat ontbreekt.

Kies zorgvuldig uit waarmee je jouw toestand vergelijkt. We noemen dat het referentiepunt.

Vergelijken we de huidige toestand met hoe het was voor de uitbraak van Corona, dan focussen vaak op wat we niet hebben.

We kunnen ook nagaan welke voordelen deze toestand heeft als we op de mogelijkheden focussen: online-studie, online contacten uitbreiden, zelf-ontplooing, rust ervaren, ont-stressen, anderen troosten, NLP-leren, leren om klagen om te zetten in complimenten geven en emapthie, enz.

Vergelijken we de huidige toestand met hoe de situatie was in de oorlog of in de 17e eeuw toen de pest uitbrak dan komen we tot een heel ander gevoel.

Positief denken werkt omdat het je inspireert tot proactiviteit, wat GROTE resultaten oplevert!

Een professor doet een uitspraak: Een wijs man trekt alles in twijfel. Alleen een dwaas is positief.

Eén van zijn studenten: Bent u zeker daarvan?

Prof.: Positief!