Je ongekende vermogens: je kunt met meer succes leven dan je denkt!

Dit is één van de praktische en makkelijk toepasbare technieken die je in een van de vervolcursussen kunt leren. Je zult zien hoe effectief deze zijn.

Wat is het resultaat van jouw communicatie?

Het is de reactie van de ander die je krijgt.


 

 

 

 

 

 

Conflicten vermijden, aangaan of voorkomen?

Hoe kun je een conflict zien als een uitdaging, die je iets te leren geeft?

NLP heeft heel goed werkende technieken om met conflicten om te gaan.

                  

Blijf je touwtrekken? Of kun je iets beters doen?

Vooronderstelling 1 van NLP: respect voor het wereldmodel van de ander en van jezelf.

Vooronderstelling 7 is: Ga ervan uit dat alle gedrag een positieve intentie heeft.

Vooronderstelling 6 is: Weerstand bij iemand waarmee je communiceert is een teken van gebrek aan rapport.

De vraag is dus: Hoe vergroot je het rapport en verminder je de weerstand.

Hierbij is het gebruik van ik-boodschappen heel effectief.

                  Jij praat te hard                                                                        Ik heb moeite om me te concentreren als ik je zo hoor praten

Voorbeelden:

1 Jij-boodschap:
Jij doet ook altijd zo geheimzinnig.
Ik-boodschap:
Ik zou graag beter willen weten wat er speelt.

2 Jij-boodschap:
Jij doet nooit wat ik vraag.
Ik-boodschap:
Ik zit nog steeds met die onopgeloste kwestie van vorige week.

3 Jij-boodschap:
Jij moet nú je mond houden.
Ik-boodschap:
Ik vind het lastig om na te denken als het gesprek zo snel gaat. Het zou fijn zijn als er wat meer rust is in ons gesprek.

 

Nog meer voorbeelden

4 Jij boodschap
Waarom ben je nu weer zo laat?

Ik-boodschap:
Ik maakte me zorgen om je, ik had je eerder verwacht.

5 Jij boodschap
Je bent een sloddervos’

Ik-boodschap:
Ik kan dit of dat niet vinden, dat vind ik vervelend.


6 Jij boodschap
Je bent niet aardig.

Ik-boodschap:
Ik heb vanmorgen geen begroeting gehoord (=observatie). Ik wil graag weten hoe het met je is.

7 Jij boodschap
Wat maak je er toch een troep van!

Ik-boodschap:
Ik ben bang dat ik over het speelgoed val dat op de vloer ligt.

 

NLP Vooronderstelling 8: Iemands gedrag staat niet voor de persoon die hij is. Accepteer de persoon geef een ik boodschap over het gedrag.

Bekritiseer het gedrag, niet de persoon
Zinnen als “jij bent langzaam“, “jij bent altijd druk“, “jij bent egoïstisch” zijn sterk veroordelend naar iemand als persoon, op identiteitsniveau. Doe dat op een andere manier met beter resultaat. Dit zou je zelf immers ook pijnlijk vinden om te horen. Door het gebruik van generalisaties als altijd, nooit, steeds maak je het veel groter dan het is, dus is het niet (helemaal) waar ook.

voorbeeld:
8 Niet:
Als je zegt:
“Jij bent altijd veel te druk" raak je het kind als persoon, op identiteitsniveau. Dat wekt weerstand, het kind voelt zich gekwetst als persoon. Je rapport verdwijnt.
Wel:
Toch wil je graag dat het gedrag verandert. Geef aan wat je stoort in het gedrag: "Je doet nu wel heel veel andere dingen buiten de opdracht, ik wil graag samen verder werken aan de opdracht"

9 Niet:
Je zegt bijvoorbeeld: Jij bent ook zo ontzettend vergeetachtig! Door het werkwoord 'zijn' te gebruiken communiceer je op identiteitsniveau en veroordeel je het hele kind.

Wel:
Maar door het gedrag te scheiden van de persoon krijg je meer rapport en bereik je veel sneller wat je wilt. “Dit is de derde keer dat je je boek vergeten bent, hoe ga je ervoor zorgen dat je de volgende keren je boek wel bij je hebt, zodat we beter samen kunnen werken?“. Het kind begrijpt dat ik het graag anders wil zien, maar je houdt verbinding, rapport, het is geen persoonlijke aanval op zijn persoon, je zegt wat je wel wil.