van Drs. S.T.Tjallingii, NLP, AVP, Neuro Lingu´stisch Programmeren, co-counselen, co-counselling, Dror, NLP, zintuigen, Sytse, Marlies Tjallingii, Ruzieleerschool, Conflict, Geweldloze communicatie, Quakers, Hogeschool

       

anDrs. S.T.Tjallingii, Neuro Lingu´stisch Programmeren, co-counselen, AVP, co-counselling, Dror, NLP, zintuigen, Sytse, Marlies Tjallingii, Ruzieleerschool, Conflict, Geweldloze communicatie, Quakers, Hogeschool Windesheim

       AVP in Engeland

       AVP in Gevangenissen in USA

   1 Flyer over AVP in Nederland: AVP

   2 Alternatieven voor Geweld: AVP

   3 Geweldloze communicatie/mediation: Ruzieleerschool;

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het AVP (Alternatieven voor Geweld Project)?

Voorlopig zijn er geen nieuwe AVP trainingen gepland in Nederland.

 

Het Alternatieven voor Geweld Project (Alternatives to Violence Program, AVP) is in 1975 in New York gestart en is daarna verspreid over verschillende gemeenschappen in de Verenigde Staten. Op dit moment is het project verspreid over 22 landen in de wereld.

links: Nederland: http://www.diversityjoy.nl/nl/avp.html

http://avp.international

en: Duitsland: http://www.pag.de/

Groot Brittanie: http://avpbritain.org.uk/

Wil je meer leren over hoe je op een vreedzame manier om kunt gaan met conflicten in de wereld?
Wil je samen met anderen leren hoe je dit vorm kunt geven in je eigen leven en in je omgeving?

Dan kun je meedoen aan deze weeekendcursus sen AVP, Alternatieven voor Geweld Project, onder supervisie van gegeven door Albertine Smit (INTCOM) en Marlies Tjallingii (Ruzieleerschool), beiden zeer ervaren trainers in conflicthantering, communicatie en mediation. Inmiddels zijn er enkele nieuwe trainers die ook de AVP cursussen niveau 1 kunnen verzorgen.

Wil je meer leren over hoe je op een vreedzame manier om kunt gaan met conflicten in de wereld?

Wil je samen met anderen leren hoe je dit vorm kunt geven in je eigen leven en in je omgeving?

Dan kun je meedoen aan de cursussen AVP, Project Alternatieven voor Geweld

Achtergrond van AVP:

AVP workshops zijn er op gericht het niveau van geweld in de maatschappij te verminderen door mensen te leren op een andere manier met conflicten om te gaan dan door het gebruiken van geweld. Het doel is mannen, vrouwen en jongeren te versterken door te leren conflicten op een geweldloze manier op te lossen. In de cursus gebruiken we de ervaringen van de deelnemers als een bron om te leren. We werken met ervaringsleren, waarbij het samen doen van oefeningen en het delen van ervaringen bij de oefeningen centraal staan.

AVP bestaat uit drie delen, ieder deel bestaande uit een aantal dagdelen, vaak een weekend vanaf vrijdagavond. Je begint met een basisweekend en kunt vervolgens een tweede, meer verdiepend weekend doen. Tenslotte is er een Training-van-Trainers voor hen die dat willen. De kandidaat-trainers trainen dan een nieuwe basisgroep samen met (een van) de hoofdtrainers. Iedere training wordt door tenminste twee trainers gegeven. Op die manier ontstaat er een olievlek van cursussen en ervaringen met andere manieren van omgaan met conflicten.

Voor wie is het bedoeld? Zoals boven aangegeven: mensen die willen werken aan een meer vreedzame wereld met andere mensen in hun omgeving. Het is dan ook een prima gedachte om samen met iemand anders te komen die je kent uit je omgeving. Werk je in een buurthuis, of in een gevangenis, of op een school, of in wat voor groep dan ook, dan kun je je aanmelden voor deze cursus.

Wat kun je ermee? Je leert op een hele praktische manier beter om te gaan met conflicten die je in de omgeving tegenkomt. Wat je leert kun je meteen toepassen in je privé-situatie en op je werk. De methodes die je leert zijn heel praktisch toepasbaar. Je kunt je beter verplaatsen in de ander. Je leert hoe je zelf verandering kunt maken in een situatie waarin je eerst dacht dat je machteloos was. De cursus helpt je om je verbonden te voelen met jezelf en met anderen.

Wat verder? De mogelijkheid bestaat dat je zo enthousiast wordt dat je graag verder zou willen na dit eerste weekend. Dan bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan een weekend van een vervolgcursus (niveau 2). Daarna bestaat de mogelijkheid om een niveau 3 te doen. Daarvoor zoek je zelf een groep mensen die graag de cursus volgen. Een van de twee eerste trainers geeft samen met jou als assistent de cursus. Zo gaat het proces verder en verder en werken we steeds meer op steeds grotere schaal aan vrede in de wereld.

Waar vinden de cursussen plaats? De cursussen vinden plaats op plekken in Nederland waar trainers een groep vinden die belangstelling heeft voor het leren over Alternatieven voor Geweld. Er zijn steeds twee of meer trainers die meer of mindere ervaring hebben en van elkaar leren net als de deelnemers. De recent opgeleide trainers zorgen gedeeltelijk zorgen voor het samenstellen van de groep. Op deze wijze groeit het AVP werk in Nederland.

Kosten. De kosten van de cursussen zullen ongeveer  €60 tot  €100 afhankelijk van de plek waar we samen komen. Inlichtingen bij Marlies Tjallingii, Van Nispensingel 5, 8016 LM Zwolle, 038-4608461e-mail: marliestjallingii@home.nl

En bij Albertine Smit: 0570-627116 intcom@home.nl

NB Kun je niet op de aangegeven datum , maar heb je wel belangstelling, neem contact met ons op.

Wil je de folder downloaden? Klik op de volgende link: Flyer AVP