Do you want to be the driver of your lifebus, or do you want to stay in the backside?

trainers:

Neurologische niveaus

Waarderingen opschrijven aan het eind van de cursus

 

 

"Your Unlimited Powers"

Ondersteun de communicatiecursussen in Palestina!

Deelnemers aan de eerste communicatiecursus in Ramallah laten trots hun certificaat zien

Cursussen in Palestina

In 2011, 2012, 2013 en april 2014 hebben Sytse en Marlies Tjallingii communicatiecursussen gegeven in Ramallah en Gaza. De cursus heet: "Je ongekende vermogens". In deze cursus trainen zij telkens 15 - 20 deelnemers in een combinatie van fundamentele communicatiemethoden en geweldloze communicatie.

In oktoberl 2014 reizen ze weer naar Gaza om cursussen te geven. Dit keer werden ze weer gevraagd door AFSC, de Amerikaanse Quakerhulpwerkorganisatie, om in Gaza vervolgcursussen communicatievaardigheden te komen geven.
Zij vinden dit ook weer spannend en zijn blij dat zij ook weer in de benarde situatie van Gaza iets hebben mogen doen waar de lokale mensen behoefte aan hebben.
Zij zijn heel dankbaar voor de steun die ze hiervoor van de Nederlandse Quakers, familie, vrienden en bij Palestina en Israel bertrokken mensen ontvingen. Het spreekt echter niet vanzelf dat deze steun een structureel karakter kan dragen voor alle komende cursussen in Palestina. De situatie in Gaza is nog veel ernstiger dan in de West Bank. Voor deze cursussen is nog geld nodig. Vandaar dit beroep om ook u te vragen dit project te ondersteunen.
Het zijn cursussen in communicatie vaardigheden met een aantal fundamentele methoden uit NLP en een introductie in geweldloze communicatie.

Wat is NLP?
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een communicatiemethodiek waarmee je je communicatie naar anderen en naar jezelf sterk kunt verbeteren. De cursisten geven aan dat dit een grote invloed op hun hele leven heeft, omdat ze zich veel meer bewust worden van wat ze tegen anderen en ook wat ze tegen zichzelf zeggen. Het geeft hen de mogelijkheid er voor te kiezen om zich meer te richten op versterkende gedachten over zichzelf en positieve gedachten over mensen om hen heen. Het geeft hen meer zelfvertrouwen in de trainingen die ze geven en in hun priveeleven. Het geeft hen ook meer mogelijkheden om te gaan met trauma's en om te gaan met conflicten. In het kader van waarden in praktijk brengen zijn we in oktober de straat opgegaan om zwerfvuil op te ruimen en heeft veel deelnemers aan het denken gezet hoe de hoeveelheid zwerfvuil in de stedelijke samenleving van Gaza kan verminderen en zo de gezondheid kan bevorderen.

Geweldloze Communicatie?
Geweldloze Communicatie (NVC ook wel Verbindend Communiceren genoemd) van Marshall Rosenberg is een manier van communiceren met 'Ik-boodschappen' en respect voor eigen behoeften en de behoeften van de ander. (Zie ook www.cnvc.org )
Sytse en Marlies Tjallingii zijn Quakers en trainen de mensen om hun eigen culturele waarden en spirituele identiteit nog meer te waarderen. Ze laten mensen ervaren dat het mogelijk is om effectiever gebruik te maken van hun innerlijke bronnen om meer kracht te voelen. Hun cursisten leren makkelijker initiatief te nemen en beter hun behoeften te erkennen en te zien hoe ze meer in de behoeften van de gemeenschap kunnen voorzien.

Waarom is deze cursus belangrijk?
Omdat mensen in het algemeen en zeker in moeilijke situaties de neiging hebben om de 'anderen' de schuld te geven, in plaats van op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze situaties te verbeteren. De deelnemers delen tijdens de cursus de eigen ervaringen in hun leven onder de bezetting en de geweldsdreigingen. In de cursus gaan zij op zoek naar meer opties om hun leven en dat van hun gemeenschap te verbeteren in deze moeilijke en uitdagende situatie.

Zij oefenen met de volgende vragen:
Hoe kun je je communicatie verbeteren?
Hoe communiceer je op een manier zodat anderen echt het gevoel krijgen dat je hen begrijpt en dat ze gehoord worden?
Hoe wil je echt bereiken wat je wilt in je leven?
Welke boodschappen wil je geven aan je eigen onbewuste om je meer zelfvertrouwen te geven?
Hoe kun je je zekerder voelen in je werk, je privéleven, in de samenleving? Hoe kun je conflicten gebruiken als een kans om een meer stabiele samenleving op te bouwen?

Wat voor soort cursus?
In de cursus creëren Sytse en Marlies een veilige sfeer, met afwisseling van validaties, reflecties, delen, spelen, zingen, theorie, veel oefeningen met de ervaringen van de deelnemers zelf. De cursus is meer oplossingsgericht dan probleem gericht. Zij putten uit hun ervaring als NLP-trainers, AVP (Alternatief voor geweld Program) trainers, en co-counselers opgedaan in Nederland, Kroatië, Gabon, Verenigde Staten en Canada.
Er zijn maximaal 25 deelnemers die werkzaam zijn als jeugdleiders, leraren, sociaal werkers, therapeuten etc.. De cursussen bestaan telkens uit 30 uur training in vijf dagen in Ramallah in het Friends International Center en in Gazastad. Elke deelnemer (of de werkgever) betaalt zelf een bescheiden bijdrage ($100 in Ramallah en NIS 100 in Gaza).

Wanneer en waar?
De cursussen duren 30 uur verdeeld over 5 - 6 dagen. Tijdens de training is er vertaling vanuit het Engels naar het Arabisch en vice versa. De trainers werken met handboeken in het Arabisch, die door hen zijn samengesteld en beschikbaar is voor elke deelnemer. De fondsen die we zoeken zijn er ook om ook de handboeken van de vervolgcursussen in het Arabisch te vertalen.

Verdere informatie op http://www.jeongekendevermogens.nl/NLP1Palestine1Flyer.htm

Foto's van de cursussen in Ramallah: http://jeongekendevermogens.nl/NLP1Palestine3photos.htm en
www.jeongekendevermogens.nl/NLP1Palestine4morephotos.htm

Evaluaties van de cursussen in Ramallah: www./jeongekendevermogens.nl/NLP1Palestine2evaluations.htm

Handboeken

basiscursus:www.jeongekendevermogens.nl/NLP1Palestine2description.htm

follow-up cursus 1: Getting to know your unlimited power even better:

follow-up cursus 2: PDF: Developing your unlimited power even better

Foto's van de cursus in Gaza: www.jeongekendevermogens.nl/NLP1PalestineGazacourse.htm

Evaluaties van de cursus in Gaza:

Aanvraagbrief van AFSC Palestine: Supportletter Palestine

Neem gerust contact op met Sytse en/of Marlies Tjallingii 038-4608461,
e-mail: sytsemarlies@home.nl
Voor specificatie zie website: www.jeongekendevermogens.nl

Sytse is internationaal gecertificeerd NLP-trainer en heeft ruime ervaring met NLP-trainingen. Marlies is NLP Master Practitioner en een ervaren trainer in geweldloos communiceren.

Bijdragen voor deze cursus zijn van harte welkom op Giro NL19INGB 0000 220644 t.n.v. Quaker Hulpfonds te Den Haag (is een ANBI organisatie, dus aftrekbaar van de belasting) met vermelding van 'Communicatiecursussen Palestina'.