"Once you conquer your selfish self, all your darkness will change to light." Jalal ad-Din Rumi, Soefi wijsgeer
(Op het moment dat je je egoìstische zelf hebt overwinnen, zal je duisternis in licht veranderen.)

We hebben nog veel plannen, daarom vinden we het leuk om op deze manier een bijdrage te leveren aan ons en haar project. Bijdragen zijn welkom op INGBNL2A NL19INGB0000220644 tnv Quakerhulpfonds met vermelding van project van Sytse en Marlies.

 

 

 

 


 

 

 

 

Een zonnestraaltje vanuit Palestina

Reis door Israel en Palestina april 2015

 

Het is hier in Ramallah koud en het regent en hagelt zelfs af en toe. De eerste week zijn we in Israel bij verschillende vrienden geweest. Veel hartelijke gastvrijheid. We werden op twee plaatsen uitgenodigd om het Joodse Paasfeest, Pesach, te vieren.

We werden eerst door onze vrienden in Zichron Ya'akov (tussen Tel Aviv en Haifa) enkele dagen gastvrij ontvangen en we bezochten Cesarea. Ontstellend om te zien hoe de ene na de andere overheerser (Romeinen, Byzantijnen, Sassanid, Syriers, Kruisvaarders, Ottomanen, Bosniërs, Britten, Israeliërs) de vorige beschaving uitroeide en soms weer iets nieuw opbouwde. Hoe komen we ooit uit de spiraal van vernieling en geweld?

Vandaar uit gingen we een dag via Tel Aviv naar Rahat, waar we een kleine workshop konden geven aan vier vrouwen. Het mooie was dat ze ontdekten dat ze hun eigen familie en werkrelaties konden verbeteren door meer "in de schoenen van de ander te gaan staan" en zich minder afhankelijk te maken van wat een ander over hen te zeggen had. Een prachtig proces. We hielden onze workshop in het gemeentehuis. Er hingen twee foto's van de voormalige burgemeester, één met Rabin en één met Yasser Arafat. Er lag een uitstalling van de resten van traangasgranaten die de politie tegen een menigte van 20.000 (bron: Mondowise) meest van oorsprong Bedouinen heeft gebruikt. De aanleiding was de dood van een jongen die in zijn voortuin door een politiekogel werd getroffen. De burgemeester liep mee in de demonstratie en werd zelf ook getroffen door het geweld van de politie tegen de demonstrerende menigte. Hoeveel trauma's heeft zo'n optreden te weeg gebracht bij de bewoners van Rahat? Wat is er met het moreel en de menselijk waarden van de politie gebeurd? Hoeveel werk moet er verzet worden om in de toekomst het vreedzaam samenleven mogelijk te maken?

De Hagadah (Joods Paasfeest) hebben we gevierd met Daniel, een vriend van ons die heel spiritueel Joods is. We hebben twee maal met hem in de Synagoge een dienst meegemaakt, waar mannen en vrouwen een gelijkwaardige rol hebben. Veel rituelen en vaste teksten, maar ook een tijd samen nadenken over de betekenis ervan. Indrukwekkend.

.        

Zij hebben contacten met het naburige Palestijns dorp en een gemengd Palestijns / Joods circus opgericht dat zelfs in de VS voorstellingen geeft. Je ziet dat er bij veel mensen een hele positieve intentie is om vreedzaam bij elkaar te leven, maar er zijn helaas veel tegenkrachten: angst en haat. Dus is er nog veel nodig om ook echt vreedzaam samenleven te bereiken

    

Het is goed om te weten dat er zo velen zijn die zich hiervoor willen inzetten!

Nog enkele foto's:

NLP Workshop in Ramallah met NLP practitioners van onze cursussen / lijst van NLP technieken toe te passsen in a casus van vrouwen emancipatie:

 

Arabische lessen / Wilde Anemonen dichtbij het Anglicaanse Gasthuis in Ramallah waar we verbleven:

     

Processie gedurende Orthodox Pasen: Palestijnse doedelzakbands, Orthodoxe en Catholieke Priesters,

   

 

Deelnemers aan de Quaker meeting in Ramallah

 

Illegal Israelisch Settlement heel dicht bij Ramallah

 

Bethlehem werk van Arabisch Eonderwijs Instituut / Verhalen op de muur / De muur scheidt de Palestijnen van hun Olijf Bomen

       

Geweldloos Communiceren Workshop bij Tel Aviv met cocounselers

NLP en Geweldloos Communiceren Workshop in Nes Amim, een interreligieuze gemeenschap bij Akko, Israel

   

Wij zijn dan ook dankbaar dat jullie ons steunen bij wat we hier mogen doen.

Sytse en Marlies Tjallingii