van Drs. S.T.Tjallingii, Neuro Linguïstisch Programmeren, co-counselen, co-counselling, Dror, NLP, zintuigen, Sytse, Marlies Tjallingii, Ruzieleerschool, Conflict, Geweldloze communicatie, Quakers, Hogeschool

 

  anDrs. S.T.Tjallingii, Neuro Linguïstisch Programmeren, co-counselen, co-counselling, Dror, NLP, zintuigen, Sytse, Marlies Tjallingii, Ruzieleerschool, Conflict, Geweldloze communicatie, Quakers, Hogeschool Windesheim

 

Basistraining AVP geweldloze conflicthantering

Wat is geweld?

Wat is conflict?

Wat is geweldloos communiceren?

Hoe reageer ik op een conflict?

Hoe kan ik een conflict zonder agressie en geweld hanteren?

En, hoe kan ik conflicten leren zien als een mogelijkheid om te groeien?

Op deze en tal van andere vragen zoeken we tijdens de basistraining van het Alternatieven Voor Geweld Project (AVP) antwoorden. Dit gebeurt door middel van allerlei interactieve oefeningen en het toepassen van een stappenplan op conflicten en situaties in jouw persoonlijke leven. Dit proces wordt op een workshopachtige wijze door ervaren trainers begeleid. De AVP basistraining is een intensief weekend dat praktische handvaten biedt en leidt tot persoonlijk inzichten in jouw stijl van conflict-hanteren.

Achtergrond

Het ‘Alternatives to Violence Project’ (AVP, Alternatieven Voor geweld Project in het Nederlands) is begonnen in gevangenissen in New York in 1975. In 2007 vonden er AVP trainingen plaats in meer dan 22 landen. Deze trainingen zijn in de basis overal hetzelfde. Het uiteindelijke doel van de AVP trainingen is om vrede te creëren aan de basis van de samenleving. Hiervoor is het nodig om het niveau van geweld in de maatschappij te verlagen. In de cursus leren we meer mogelijkheden om problemen op te lossen zonder geweld. We oefenen alternatieve en vreedzame methoden aan te bieden.

Methode

De levenservaring van deelnemers wordt tijdens de AVP-training als bron van leren aangewend. Daarbij kunnen deelnemers door middel van een gevarieerd aanbod aan oefeningen en spelvormen (bv. rollenspellen) ervarend leren, zowel in de grote groep als in kleinere groepjes. Deelnemers leren hun eigen basale reacties herkennen op problematische en potentieel gewelddadige situaties en leren hoe deze te hanteren en de situatie op een geweldloze manier te benaderen.Groepsdiscussies en nabespreking van de oefeningen stellen deelnemers in staat om te reflecteren. Zo delen zij hun leerervaringen met elkaar. De belangrijkste filosofie achter AVP is de transformerende kracht. De ‘Transforming Power’ staat centraal in deze methodieken. Het gaat om de kracht die je hebt om uit boosheid en angst naar respect voor jezelf en ‘caring’ voor de ander te komen.DoelHet doel van de AVP training is het ontwikkelen van een intensieve samenwerking tussen de deelnemers door positief en duidelijk te communiceren. De cursisten trainen zichzelf en elkaar positief bevestigen. Daarbij oefenen de deelnemers hun vaardigheden in conflicthantering en communicatie. Deelnemers krijgen meer inzicht in de wortels van gewelddadige conflicten en hun eigen gedrag in conflicten. Iedere training van 2-3 dagen wordt afgesloten met een certificaat van deelname.

Er zijn voorlopig geen AVP trainingen in Nederland gepland